Biuletyn Informacyjny Gmina Biała Piska – Nr 2 marzec 2017

295 Rocznica nadania praw naszemu miastu

 każda społeczność powinna pamiętać o swojej historii, przypominać ją i przekazywać młodemu pokoleniu. Rocznica nadania Białej Piskiej praw miejskich, już 295, jest ku temu wspaniałą okazją. To święto mieszkańców całej gminy.

Jak przed pięcioma laty hasłem tegorocznych obchodów są słowa prof. Leszka Kołakowskiego „Im więcej jedności, tym więcej dobra”. Dzisiaj ludzie zamykają się w swoich domach, spotykają się w wąskich gronach, dlatego zaproponowany program obchodów jubileuszu będzie okazją do spotkań mieszkańców, rozmów o codziennych sprawach swoich i gminy.
Obchody jubileuszu zainaugurowano uroczystą sesją Rady Miejskiej w Białej Piskiej z udziałem mieszkańców i wielu znakomitych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Poseł na Sejm RP P. Jerzy Małecki, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego P.Wioletta Śląska-Zyśk, Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty P. Wojciech Cybulski, liczne grono samorządowców: Starosta Powiatu Piskiego P. Andrzej Nowicki, Przewodnicząca Rady Powiatu Piskiego P. Irena Jatkowska, Burmistrz Orzysza P. Zbigniew Włodkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Orzyszu P. Adam Myka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Piszu P. Lech Borak, Zastępca Wójta Gminy Prostki P. Janusz Krause, Burmistrza Rucianego Nidy reprezentowała P. Danuta Kowalewska. Gościliśmy: Ks. Macieja Gilewskiego Wicedyrektora Caritas w Ełku, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu P. Krzysztofa Kroszkiewicza, Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku P. Dariusza Jurczykowskiego, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej P. Dariusza Charubina, Komendanta Komisariatu Policji w Białej Piskiej P. Artura Modzelewskiego, Członka Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP P. płk Marka Marcińczyka, Członka Zarządu Krajowego Związku Sybiraków P. Janusza Chmielewskiego, Komendanta Poligonu reprezentował mjr Marian Orzechowski, Nadleśniczego Nadleśnictwa Drygały reprezentował P. Maciej Bagiński, dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Biała Piska, druhów strażaków, seniorów, działaczy społecznych, a także wielu mieszkańców.

Rok 2017, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej, jest „Rokiem Obchodów Jubileuszu 295-lecia Nadania Praw Miejskich Białej Piskiej”, w którym odbędzie się szereg uroczystości, zatwierdzonych przez radnych w programie obchodów jubileuszu.
Dla uczczenia 295-lecia nadania Białej Piskiej praw miejskich, Rada Miejska w Białej Piskiej, w stosownej uchwale, wyraziła szacunek i uznanie dla wszystkich, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju Miasta i Gminy Biała Piska.

Poniedziałkową sesję jubileuszową uświetniła recytacja wierszy o Białej Piskiej w wykonaniu przedszkolaków i absolwentów Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej. Pełne liryzmu wiersze i rys historyczny osady Gayle, a potem miasta Biała Piska, oczarowały gości i uczestników sesji. Były to wiersze, które zostały napisane w 2012 roku przez przedszkolaków i ich rodziców w roku obchodów 290 rocznicy nadania praw miejskich. Do historycznych wydarzeń sprzed lat nawiązał program artystyczny w wykonaniu APT„KOMTUR” z Woźnic. W historycznym klimacie, w ramach programu staropolskim językiem został przedstawiony raport prac zrealizowanych w gminie przez ostatnie pięć lat, a Landrat Królewiecki przekazał na ręce Burmistrza Białej Piskiej specjalnie napisany na tą uroczystość hejnał Gminy Biała Piska. Radni podjęli uchwałę o ustanowieniu hejnału Gminy Biała Piska, jako dźwiękowego symbolu Gminy, który będzie odtwarzany publicznie z wieży Ratusza Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej codziennie o godz. 9.00, a także podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i samorządowych oraz wydarzeń o znaczeniu ogólnokrajowym i lokalnym.

Szanowni Państwo,
jako Mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Piska jesteśmy wspólnotą, którą łączy nie tylko miejsce zamieszkania, ale także sprawy wynikające ze wspólnego działania całej społeczności lokalnej. Razem tworzymy, razem budujemy, razem rozwiązujemy problemy dnia codziennego, razem kształtujemy otaczającą nas rzeczywistość. Od każdego z nas zależy to, jaka ona będzie. Jubileusz miasta jest świętem Miasta i Gminy Biała Piska. Pamięć o naszej historii i szacunek dla dokonań minionych pokoleń są konieczne i potrzebne. Ta pamięć daje nam siłę i mądrość, by godnie kontynuować to, co zaczęli nasi poprzednicy.

Wszystkim Państwu – Mieszkańcom Miasta i Gminy Biała Piska, pragnę złożyć najlepsze życzenia z okazji urodzin naszej Małej Ojczyzny. Jednocześnie zapraszam do udziału w uroczystościach i wydarzeniach jubileuszowych w ciągu całego 2017 r.