Ogłoszenie

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

Informuję się, że w dniu 17.03.2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej wywieszone zostaną na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

  1. w Białej Piskiej przy ul. Witosa cz. dz. 296/10 o pow. 22 m²;cz. dz. 296/10 o pow. 22 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 20 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 20 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 200 m² cz. dz. 284/10 o pow. 20 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 36 m²; przy ul. Kościuszki dz. 206/4 o pow. 44,43 a;

  2. w Bemowie Piskim: cz. dz. 457/1 o pow. 31 m²; cz. dz. 457/1 o pow. 19 m²;