Duże inwestycje na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

Remont śluzy Guzianka I i budowa Guzianki II, to jedno z trzech zadań inwestycji Mazurach. Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego i Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie przystępują do wielkiego projektu budowy i przebudowy infrastruktury na szlakach wielkich jezior.

Jak mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, na realizację projektów przeznaczono 28 mln zł, z czego ponad 23 mln zł. Pochodzić będzie z funduszy unijnych. Celem inwestycji jest udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior Mikołajskie i Tałty oraz usprawnienie ruchu wodnego i żeglowności na tym wyjątkowym i chętnie uczęszczanym szlaku.

Projekt jest podzielony na trzy zadania. Pierwsze realizowane będzie w Mikołajkach. Polega ono na udrożnieniu najwęższej części szlaku poprzez przebudowę kładki dla pieszych oraz usunięcie elementów dawnego mostu ograniczających tor wodny. Prace obejmują rozebranie istniejącej konstrukcji nośnej kładki i budowę nowej, przebudowę istniejących podpór w celu ich wykorzystania do nowej konstrukcji, oświetlenie oraz oznakowanie nawigacyjne kładki. Podwyższenie filaru i pylonu pozwali przemieszczać się swobodnie wyższym jednostkom pływającym.

Zadanie drugie polega na zagospodarowaniu linii brzegowej Jeziora Ryńskiego, wykonaniu umocnień, które zapobiegną erozji brzegu, zapewnią dostęp do cumowania dla żeglarzy i do towarzyszącej infrastruktury. Powstaną ciągi dla obsługi jednostek pływających z infrastrukturą towarzyszącą, co zapewni komunikację do wybudowanej ekologicznej mini przystani żeglarskiej. Będą też schody oraz pochylnie dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie trzecie obejmuje budowę śluzy komunikującej jezioro Bełdany ze szlakiem żeglownym Jeziora Nidzkiego wraz z portami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią i przepławką. Realizacja śluzy Guzianka II wiąże się także z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na drodze Ruciane – Wejsuny.