Poznaj Jana III Sobieskiego-dziś do obiegu wchodzi nowy banknot 500 zł

Narodowy Bank Polski wprowadza dziś do obiegu nowy banknot 500 zł. Jest on kolejnym z serii “Władcy Polski”. Zdobi go wizerunek Jana III Sobieskiego pochodzący z jego medalionu koronacyjnego.

Na przedniej stronie banknotu król jest zwrócony w stronę stylizowanego wizerunku herbu rodu Sobieskich noszącego nazwę Janina. Po prawej stronie portretu władcy widoczny jest szyszak husarski. Na odwrotnej stronie znajdują się: orzeł w koronie i pałac w Wilanowie. Banknot jest utrzymany w kolorystyce szarobrązowej, niebieskiej, bordowej i zielonej.

Prace projektowe nad nowym banknotem trwały dwa lata. Autorem projektu graficznego jest Andrzej Heidrich, który zaprojektował również pozostałe polskie banknoty obiegowe o nominałach 10, 20, 50, 100 i 200 zł.

Niektóre zabezpieczenia stosowane na banknocie 500 zł są podobne do zabezpieczeń znajdujących się na banknocie 200 zł z wizerunkiem Zygmunta I Starego. Jeśli je znasz, tym łatwiej nauczysz się rozpoznawać zabezpieczenia banknotu o nominale 500 zł.

Wprowadzenie do obiegu banknotu 500 zł ułatwi rozliczenia gotówkowe pomiędzy obywatelami oraz zmniejszy koszty obsługi pieniądza zarówno dla przedsiębiorców, jak i banku centralnego. Pozwoli również na lepsze zarządzanie przez NBP zapasem banknotów o

Narodowemu Bankowi Polskiemu przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej. Producentem banknotów, na zlecenie NBP, jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA.

Źródło NBP