Wykazy z dn. 29.12.2016 r.

Informuje się, że w dniu 29.12.2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Biała Piska, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego tj.:
1) nieruchomości stanowiącej działkę nr 9/96 o pow. 0,1582 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położoną w obrębie wsi Kaliszki oraz udziału ½ w działce 9/94 o pow. 0,0254 ha położonej w Kaliszkach, stanowiącej wjazd na posesję.
Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości winny złożyć wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie do dnia 10.02.2017 r.

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak