Ogłoszenie z dn. 10.01.2017 r.

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu zostały wywieszone wykazy:

1) nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:
– Pisz, Al. Turystów – cz. dz. nr 20/2 o pow. 17.000 m2 (cele rolne)
– Pisz, ul. Warszawska – cz. dz. nr 1149/1 o pow. 90 m2 (parking ogólnodostępny)
– Pisz, ul. Gałczyńskiego – cz. dz. nr 431/67 o pow. 18 m2 (pod garaż blaszany)
2) nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:
– Pisz, ul. Staszica – dz. nr 118/12 o pow. 266 m2 (na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej)
– Jaśkowo – dz. nr 24/11 o pow. 60 m2 (na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej)
– Pogobie Średnie – dz. nr 115/10 o pow. 713 m2 (sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego)
– Pisz 1 – dz. nr 1159/1 o pow. 2972 m2 (sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego)

3) nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:
– Pisz 1 – dz. nr 1814/8 o pow. 2066 m2 – dz. niezabudowana
– Pisz 1 – dz. nr 1814/11 o pow. 1312 m2 – dz. niezabudowana