Ogłoszenie z dn. 05.01.2017 r.

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszony został wykaz lokali użytkowych z zasobu gminy Biała Piska przeznaczonych w najem w trybie bezprzetargowym:

1) Lokal użytkowy o powierzchni 14,72 m2 – pomieszczenie gospodarcze – usytuowany na cz. dz. 154/2, w budynku wielolokalowym nr 25 przy Placu Adama Mickiewicza w Białej Piskiej;

2) Lokal użytkowy o powierzchni 17,65 m2 – garaż wolnostojący – usytuowany na cz. dz. 197/6, przy budynku wielolokalowym nr 6 przy ul. Kościuszki w Białej Piskiej.

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak