19 listopada – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

Pomarańczowa wstążka, to znak kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. W Piszu akcja prowadzona będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach warsztatów (sobota) odbędą się: prezentacja filmu, pogadanka, zajęcia , plastyczne, konkurs.

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada różne organizacje, instytucje, placówki pracujące z dziećmi i młodzieżą realizują światową kampanię o nazwie „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Akcja prowadzona jest na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata.

Głównym pomysłodawcą i organizatorem jest Women’s World Summit Foundation, której głównym celem jest wspieranie kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych. Celem działań w ramach kampanii jest poruszanie problemów związanych z negatywnymi i dramatycznymi doświadczeniami dzieci i młodzieży na całym świecie, budowanie właściwych postaw wobec przemocy, tworzenie międzynarodowej sieci i współpracy i wymiana dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i interwencji.

Szczególnym znakiem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu również przyłącza się do akcji, w związku, z czym serdecznie zapraszamy na warsztaty dla dzieci w dniu 19 listopada (sobota) o godzinie 12.00. W ramach warsztatów:
prezentacja filmu, pogadanka, zajęcia , plastyczne, konkurs.