Biskup zawiesił księży za niegodne czyny

Ełcka kuria biskupia odniosła się do szokujących materiałów opublikowanych przez Zbigniewa Stonogę, w których ukazuje skandaliczne zachowanie księży z naszej diecezji. Dwaj kapłani zostali zawieszeni w czynnościach.

– Z bólem serca przekazuję informację, że w ostatnim czasie dwóch kapłanów naszej diecezji, z powodu popełnionych czynów niegodnych powołania kapłańskiego, zostało odwołanych z placówek, w których pracowali – poinformował wiernych biskup ełcki ks. Jerzy Mazur. Komunikat czytano we wszystkich kościołach diecezji podczas niedzielnych nabożeństw.

Chodzi o materiał – głównie film, opublikowany w internecie przez Zbigniewa Stonogę, kontrowersyjnego polskiego milionera. Materiał jest szokujący, podobnie jak przytaczane rozmowy i wypowiedzi jego bohaterów. Jest wśród nich m. in. film przedstawiający dwóch mężczyzn w obscenicznej sytuacji. Jak twierdzi Stonoga materiały kompromitują księży z diecezji Ełckiej.

Kuria biskupia nie zaprzecza sensacjom milionera i określa czyny dwóch kapłanów mianem skandalicznych. Wśród zawieszonych duchownych jest ksiądz, który kilka lat wcześniej pełnił posługę kapłańską w jednej z piskich parafii. Został on zawieszony w obowiązkach jako pierwszy, już w maju bieżącego roku. Otrzymał zakaz noszenia stroju duchownego i został odwołany z parafii, w której pracował. Kolejny duchowny został zawieszony pod koniec października tego roku.

Stonoga w bardzo złym świetle pokazuje również osobę, ks. Dariusza Kruczyńskiego, dyrektora Caritas Diecezji Ełckiej, jak również kierowaną przez niego placówkę. Kuria zdecydowanie dementuje te oskarżenia.

– Na osobę Księdza Dariusza Kruczyńskiego nie została nałożona żadna kara kanoniczna tak jak na innych wspomnianych w komunikacie księży. Sprawy Księdza Dariusza Kruczyńskiego nie należy łączyć ze sprawami pozostałych dwóch księży. Ksiądz Dariusz nie jest w żadnych karach kanonicznych czy kościelnych, może nadal spełniać wszystkie funkcje związane z posługą kapłańską czy duszpasterską. Ze względu na dobro instytucji Caritas, został odsunięty na czas wyjaśniania poruszonych kwestii finansowych – informuje w specjalnym komunikacie, Ełcka Kuria Diecezjalna.

 

Oświadczenie Ełckiej Kurii Diecezjalnej
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą skandalicznych czynów dwóch kapłanów diecezji ełckiej (ks. Michała Stankiewicza i ks. Pawła Markowskiego), oraz wobec pomówień dotyczących Caritas Diecezji Ełckiej i jej Dyrektora, przekazujemy następujące oświadczenie:
– ks. Michał Stankiewicz został zawieszony w czynnościach kapłańskich, otrzymał zakaz noszenia stroju duchownego i został odwołany z parafii, w której pracował w maju br., gdy tylko wyszła na jaw sprawdzona informacja o jego niewłaściwym zachowaniu
– ks. Paweł Markowski został zawieszony w czynnościach kapłańskich, otrzymał zakaz noszenia stroju duchownego i został odwołany z parafii, w której pracował w październiku br., po opublikowaniu oczerniającego go materiału i po rozmowie biskupem ełckim. Wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu tego, iż niektórzy kapłani sprzeniewierzają się świętości powołania kapłańskiego i modlimy się za tych kapłanów oraz za Wspólnotę Kościoła, która przez ich grzechy została zraniona.Ponadto wobec nasilających się i niepotwierdzonych pomówień oraz publicznego znieważania ks. Dariusza Kruczyńskiego, Dyrektora Caritas Diecezji Ełckiej, bp Jerzy Mazur, po zasięgnięciu opinii szerszego grona doradczego, postanowił przyjąć wcześniejsza prośbę ks. Dariusza, w której dla dobra Kościoła i instytucji Caritas poddał się decyzji Biskupa Ordynariusza. Biskup Ełcki podjął decyzję, by na czas, gdy sytuacja jest badana i sprawdzana, zawiesić ks. Dariusza Kruczyńskiego na urzędzie Dyrektora Caritas Diecezji Ełckiej. Obowiązki Dyrektora na ten czas pełnić będzie ks. Maciej Gilewski, dotychczasowy Wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej. Wszystkie trudne sprawy i całą Wspólnotę Kościoła zawierzamy Miłosiernemu Bogu i polecamy się opiece Matki Bożej, Matki Kościoła
Komunikat Biskupa Ełckiego czytany w kościołach
Drodzy Diecezjanie, a szczególnie mieszkańcy Ełku.
Z bólem serca przekazuję informację, że w ostatnim czasie dwóch kapłanów naszej diecezji, z powodu popełnionych czynów niegodnych powołania kapłańskiego, zostało zasuspendowanych i odwołanych z placówek, w których pracowali. Jeden kapłan już w maju, a drugi w październiku br. Będziemy modlić się za tych kapłanów, by dobry Bóg wybaczył im to sprzeniewierzenie świętego sakramentu. Ponadto jesteśmy również świadkami bezceremonialnego ataku internetowego na Instytucje Caritas Diecezji Ełckiej, jej dyrektora, ks. Dariusza, a także na mnie, jako Biskupa Ełckiego. Wyrażam wielkie ubolewanie z tego powodu, iż tak oszczercze słowa, nie mające jak dotąd realnych potwierdzeń, są przez wielu ludzi bezkrytycznie przyjmowane za pewnik i powodują znieważanie Kościoła i kapłanów. Łatwo rzucać słowa w internecie, gdzie nie trzeba ich udowadniać. Jestem tym faktem głęboko zasmucony, tym bardziej, iż Caritas Diecezji Ełckiej od lat prowadzi wiele akcji, pomaga ludziom na wielu płaszczyznach i rozlicza się ze swoich finansów zarówno przed organami kościelnymi, jak i państwowymi. Wszystkie wpływy i dotacje muszą być zawsze rozliczone, by móc otrzymać kolejne. Zapewniam, iż na dzień dzisiejszy nie mam żadnych sygnałów o nieprawidłowościach w finansach naszej Caritas diecezjalnej. Apeluję o zdroworozsądkowe podejście do tematu, a nade wszystko o modlitwę w intencji naszego Kościoła ełckiego. Każdy grzech w Kościele, zarówno kapłanów, jak i świeckich, jest głęboką raną i powinien być odpokutowany. Wszystkie sprawy bieżące są badane i analizowane, zaś całość przekazana została już dawno do prokuratury, jako instytucji państwowej i niezależnej. Pragnę także poinformować, że już trzy lata temu był wielki atak medialny na Caritas Diecezji Ełckiej i jej dyrektora. Przez publikowanie nieprawdziwych i obraźliwych artykułów zostały naruszone dobra osobiste dyrektora Caritas. Sprawa została złożona do sądu i wygrana. Treść wyroku sądu można przeczytać na stronie Caritas Diecezji Ełckiej. Maryi, Matce Kościoła, Patronce naszej diecezji zawierzam te i inne sprawy diecezji ełckiej
Bp Jerzy Mazur SVD Biskup Ełcki.
SŁOWA JEDNOŚCI KAPŁANÓW DIECEZJI EŁCKIEJ Z BPEM ORDYNARIUSZEM
Wspólnota diecezjalna, w ostatnim czasie, przeżywa różne trudności spowodowane w dużej mierze gwałtowną akcją przy wykorzystaniu niektórych mediów społecznościowych. Każda nieprawość, jaka wkrada się w nasze życie powinna być uzdrawiana, grzech potępiony, ale uratowany człowiek. Jesteśmy świadkami brutalnych napaści medialnych na Biskupa Jerzego Mazura SVD, Pasterza naszej diecezji. Forma prowadzonego ataku, brak jego wiarygodnego uzasadnienia i złośliwość budzą zrozumiały sprzeciw wielu ludzi i środowisk. Wspólnota kapłańska, której szczególnie zależy na zachowaniu dobrego imienia, pragnie wesprzeć swego Pasterza w trudnych chwilach. Wedle słów św. Pawła Apostoła „Jeden drugiego brzemiona noście …” (Ga 6, 2) chcemy naszą modlitwą i codzienną, sumienną służbą wesprzeć posługę pasterską naszego Biskupa Ordynariusza, któremu jesteśmy wdzięczni za owocne prowadzenie naszej Wspólnoty diecezjalnej.
Z wyrazami jedności i pamięci w modlitwie – w imieniu prezbiterium Kościoła Ełckiego Romuald Kamiński Wikariusz Generalny