Cała Polska liczy dziki

W czwartek rozpoczęła się akcja liczenia dzików. Oprócz ustalania wieloletnich planów łowieckich faktyczna ilość dzików ma istotne znaczenie w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń i szkód łowieckich. W Puszczy Piskiej, Nadleśnictwie Pisz dziki liczone są dziś.

Akcja rozpoczęła się 20 października i potrwa do 23 października. W naszym regionie obejmie 31 nadleśnictw na terenie województwa podlaskiego i 22 nadleśnictwa Warmii i Mazur. Na terenie Nadleśnictwa Pisz, dziki liczone są dziś.

Inwentaryzację dzików prowadzi się metodą pędzeń próbnych w tzw. „miotach”, o powierzchni około 100 ha każdy. W ciągu jednego dnia w zależności od warunków terenowych danego nadleśnictwa wykonuje się do kilkunastu miotów. To duże ogólnopolskie przedsięwzięcie logistyczne, wymagające współdziałania wielu osób, prowadzone przez Lasy Państwowe w ścisłym współdziałaniu z Zarządami Okręgowymi PZŁ i współpracy, szczególnie na terenach objętych strefami związanymi z ASF, z powiatowymi lekarzami weterynarii.

Liczenia zwierzyny dokonują myśliwi z kół łowieckich, pracownicy nadleśnictw, przedstawiciele placówek badawczych, uczniowie szkół leśnych oraz inne osoby zaproszone lub chętne do wzięcia udziału w akcji na zasadzie współpracy.

Źródło RDLP Białystok