Mira Kreska kończy dziś 90 lat

Zobacz galerię
6 zdjęć
Mira Kreska kończy dziś 90 lat
kaj_5504

Mira Kreska kończy dziś 90 lat
kaj_5500

Mira Kreska kończy dziś 90 lat
kaj_5499

Mira Kreska kończy dziś 90 lat
kaj_5490

Mira Kreska kończy dziś 90 lat
kaj_5485

Mira Kreska kończy dziś 90 lat
fot-1

Tworzyła porozumienia, budowała mosty. Została tu, na tej ziemi, w tych trudnych dla Mazurów czasach. Zawsze więcej dawała niż brała. Pomagała i czyni to do tej pory-tak o jubilatce podczas uroczystej Mszy św. mówił ks. Marcin Pisz, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu.

Dziewięćdziesiąte urodziny Miry Kreski sprawiły, że w Mszy św. uczestniczyło wiele osób, z którymi przez lata szacowna jubilatka współpracowała, którym dzięki organizowanej przez nią  działalności humanitarnej udało się pomóc. W trakcie nabożeństwa, tę pomoc organizowaną dla potrzebujących mieszkańców gmin: Pisz, Biała Piska, Ruciane-Nida, Orzysz podkreślano szczególnie.

-Tworzyła porozumienia, budowała mosty. Po wojnie została tu, na tej ziemi, w tych trudnych dla Mazurów czasach. Zawsze więcej dawała niż brała. Pomagała i pomimo wieku czyni to do tej pory. Za to wszystko, za działalność na rzecz mieszkańców całego naszego powiatu, za dobrą radę, a nieraz za równie potrzebne szorstkie słowo, dziś z całego serca wszyscy jej serdecznie dziękujemy-mówił ks. Marcin Pysz.

Jubilatka nie kryjąc łez wzruszenia dziękowała za obecność, wieloletnią współpracę i wszystkich z zaprosiła w poniedziałek do siebie na urodzinową kawę. Jak mówiła dziś już nie ma sił na większe uroczystości, ale porozmawiać zawsze będzie jej miło.

W nabożeństwie, które w niedzielę odprawiono w parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu udział wzięły m.in wnuki jubilatki, burmistrzowie Pisza, pani dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej i wiele innych osób. Wśród gości nie mogło zabraknąć również delegacji z Rotary Club Hamburg Haake na czele z Peterem Richtersem, którzy od 16 lat współpracują z Mirą Kreską oraz piską parafią.

Pomagała i czyni to do tej pory
Mira Kreska prowadzi wieloletnią działalność humanitarną na rzecz społeczności lokalnej. Działalność ta odbywa się w dużej mierze w oparciu o Piskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Pisz ”Roś” w Piszu, które założyła przed wielu laty. Obecnie pani Mira jest Honorową Przewodniczącą Stowarzyszenia. Głównym celem organizacji jest „budowanie mostów przyjaźni” z narodem niemieckim. Mira Kreska przyczyniła się do nawiązania współpracy Pisza z samorządem partnerskim Schleswig – Flensburg. Współpraca z tym samorządem trwa do dzisiaj.
Z inicjatywy Miry Kreski powstała w 1993 r. Stacja Socjalna Johanniter Unfall Hilfe. Świadczona jest tu bezpłatna pomoc medyczna, pielęgniarska, rzeczowa osobom starszym, przewlekle chorym oraz rodzinom ubogim. Przez lata stacja pozyskała i rozdysponowała w Gminie Pisz duże ilości sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków medycznych. W 1994 r. Mira Kreska nawiązała współpracę z organizacją Volksbund Dentscher Krigratewrfursorge zajmującą się grobami wojennymi. W efekcie podjętych działań doszło do zagospodarowania terenu starego zabytkowego cmentarza w Piszu oraz renowacji, ze środków sponsorów, kaplicy cmentarnej. W wyniku tych działań utworzono w Piszu Park Pamięci. W ramach współpracy z organizacją Volksbund Dentscher Krigratewrfursorge Mira Kreska doprowadziła do regularnych letnich obozów młodzieżowych uczących młodych ludzi z obu krajów poszanowania dla tradycji, historii poprzez sprawowanie opieki nad grobami wojennymi.
Dzięki inicjatywie i pomocy Miry Kreski corocznie są fundowane przez stronę niemiecką dwa roczne stypendia dla piskiej młodzieży. Ze stypendiów korzysta młodzież, która osiąga dobre wyniki w nauce.
Dzięki staraniom Miry Kreski przez wiele lat były w Piszu organizowane kursy języka niemieckiego, które prowadził wolontariusz z Niemiec. Jego pobyt finansowany był przez stronę niemiecką.
Mira Kreska zainicjowała też kontakt z Niemieckim Czerwonym Krzyżem, który zapewnia przeprowadzenie tygodniowych szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy. Za pośrednictwem Miry Kreski Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piszu nawiązała współpracę ze Edith Stein Schule w Bremerhaven. Wymiana w ramach tej współpracy realizowana jest od 1998 roku. Działalność humanitarna Miry Kreski przynosi wymierne rezultaty, a aktywność, energia i pasja z jaką wykonuje swoją pracę wywołuje podziw i stanowi doskonały wzór.
Mira Kreska jest odznaczona tytułem honorowym „Wilka Piskiego”. Niejednokrotnie była wyróżniana za swoje zasługi i osiągnięcia – najważniejszym z wyróżnień jest Srebrny Krzyż Zasługi, otrzymany z rąk Prezydenta RP. Za budowanie pozytywnego wizerunku Pisza poza granicami Polski, Rada Miejska w Piszu w dniu 28 grudnia 2007 r. podjęła uchwałę Nr XVIII/180/07 w sprawie przyznania Pani Mirze Kreska tytułu „Zasłużona dla Miasta Pisz”.
Źródło www.pisz.pl