Mazurski Kurczak w Piszu

Gmina Pisz zawarła umowę sprzedaży gruntu, na którym ma powstać zakład przetwórstwa drobiu „Mazurski Kurczak”. Jest to pierwszy krok do rozpoczęcia inwestycji, dającej pracę około 300 osobom.

Budową nowoczesnego zakładu przetwórstwa drobiu zainteresowana jest Spółdzielnia Drobiarska „Mazur Kurczak”. Inwestycja ma powstać na gruncie położonym w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zlokalizowanej w okolicach Osiedla Wschód i Osiedla Łupki. Umowę o sprzedaży terenu przetwórnie podpisano 6 października.

– Z naszych rozmów z inwestorem wynika, że prace budowlane zaczną się latem 2017 roku. Ich koniec, jeśli wszystko będzie się odbywało bez problemów, latem 2018 roku – powiedział Andrzej Szymborski, burmistrz Pisza. – Zakład będzie miał powierzchnię 10 tys. m2. W pierwszej fazie działalności firmy zatrudnienie znajdzie 150 osób, a docelowo 300.

Plany budowy zakładu wzbudzały obawy mieszkańców, dotyczących emisji nieprzyjemnych zapachów i uciążliwości z powodu lokalizacji zakładu w bliskiej odległości od osiedli ludzkich. W tej sprawie zbierano podpisy protestujących mieszkańców. Burmistrz Pisza, Andrzej Szymborski od początku rozmów z inwestorami na temat inwestycji zapewniał, że powstający zakład będzie bardzo nowoczesny i spełniający wszelkie wymogi dotyczące emisji zanieczyszczeń, hałasu oraz zapachów.

Akt notarialny z przedstawicielami Spółdzielni Drobiarskiej „Mazur Kurczak” podpisywał wiceburmistrz Pisza, Janusz Puchalski
Fot. UM Pisz