Kanał Jegliński – inwestycja nie zakończy się w tym roku

Przesunięciu uległ termin zakończenia remontu Kanału Jeglińskiego. Dziś data oddania inwestycji nie jest dokładnie znana. Jak informuje RZGW w Warszawie powodem opóźnienia są wyjątkowo trudne warunki robót jakie ujawniły się w trakcie realizacji.

Pierwotnie zakładany termin oddania inwestycji miał nastąpić 30 listopada 2016 roku. Niestety po postępie prac w ostatnich miesiącach było widać, że może nie zostać on dotrzymany. Dziś już wiadomo, że oddanie inwestycji przesunięto na 2017 rok. Na jaki miesiąc, tego jeszcze nie wiadomo.

-Obecnie prace są wykonywane w ograniczonym zakresie. Wynika to z wyjątkowo trudnych warunków gruntowych, które ujawniły się w trakcie realizacji robót. Na niektórych odcinkach kanału, poniżej śluzy Karwik, konieczna była zmiana rozwiązań projektowych, zmiany nie dotyczą zakresu a sposobu umocnienia brzegów. Uzgadniamy projekt zamienny i czekamy na decyzję NFOŚiGW w sprawie przyznania dodatkowych środków na dalsze prace, co wiąże się ze wzrostem kosztów. Przewidujemy, że zadanie zostanie zakończone w 2017 roku, pod warunkiem uzyskania dofinansowania – informuje Urszula Tomoń, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przypomnijmy inwestycja przewidywała przede wszystkim wymianę ubezpieczeń brzegów kanału na długości pięciu kilometrów po jednej i drugiej stronie, tzw gabionami, czyli metalowymi koszami wypełnionymi kamieniami. Na krótszym odcinku od śluzy w Karwiku do jeziora Seksty brzegi już umocniła ścianka szczelna. Oprócz tego Kanał Jegliński ma zostać pogłębiony na całej długości 5250 m, co w dużym stopniu poprawi jego żeglowność. Przetarg ogłoszony jesienią 2014 roku wygrała go firma Strabag. Całkowitą wartość przedsięwzięcia szacowano na 14.800.000 zł.

Temat przebudowy Kanału Jeglińskiego oraz druga niezwykle ważna inwestycja jaką ma być budowa śluzy na Pisie były przedmiotem rozmów starosty Andrzeja Nowickiego i burmistrza Pisza Andrzeja Szymborskiego z Iwoną Koza p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Spotkanie z inicjatywy posła Jerzego Małeckiego odbyło się 6 października w Warszawie. Rozmowy można uznać za kolejny krok w kierunku realizacji przedsięwzięcia. Budowa śluzy na Pisie będzie również tematem spotkania, które planowane jest w Piszu.