Arcybiskup przechodzi na emeryturę

Papież Franciszek przyjął prośbę arcybiskupa Wojciecha Ziemby o rezygnację z urzędu metropolity warmińskiego.

Arcybiskup Wojciech Ziemba złożył prośbę o rezygnację z urzędu metropolity warmińskiego.
Decyzja Ojca Świętego o przyjęciu rezygnacji zostanie ogłoszona przez Nuncjaturę Apostolską w Polsce 15 października 2016 r. w katedrze warmińskiej w Olsztynie o godzinie 11.00. Wydarzenie będzie połączone z uroczystym ingresem nowego arcybiskupa warmińskiego, Józefa Górzyńskiego

Mieszkańcy Mazur zapamiętają arcybiskupa Wojciecha Ziembę jako pierwszego biskupa ustanowionej w 1992 roku nowej diecezji ełckiej. Urząd ten piastował on przez osiem lat. Jako biskup ełcki ks. Wojciech Ziemba gościł wielokrotnie w Piszu.

Arcybiskup Wojciech Ziemba
23 czerwca 1982 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej i biskupem tytularnym Falerone. Święcenia biskupie otrzymał 4 lipca 1982 w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie. Udzielił mu ich Józef Glemp, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski, z towarzyszeniem Henryka Gulbinowicza, arcybiskupa metropolity wrocławskiego, i Jana Obłąka, biskupa diecezjalnego warmińskiego. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Dives in misericordia Deus” (Bóg bogaty w miłosierdzie).
25 marca 1992, w wyniku reorganizacji struktur Kościoła katolickiego w Polsce, został mianowany biskupem diecezjalnym nowo utworzonej diecezji ełckiej. Ingres do katedry św. Wojciecha w Ełku odbył 23 kwietnia 1992.
16 listopada 2000 Jan Paweł II mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. Ingres do archikatedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku odbył 9 grudnia 2000.
30 maja 2006 papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą warmińskim. Archidiecezję przejął kanonicznie 9 czerwca 2006, natomiast ingres do konkatedry św. Jakuba w Olsztynie odbył 11 czerwca 2006. 29 czerwca 2006 na placu św. Piotra w Rzymie otrzymał z rąk Benedykta XVI paliusz metropolitalny. Jako arcybiskup metropolita warmiński objął urząd wielkiego kanclerza Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W ramach Konferencji Episkopatu Polski był przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy i Komisji Misyjnej. Wszedł w skład Komisji Duszpasterstwa oraz Rady Ekonomiczne