Ulica Świerczewskiego znika z mapy Pisza

Decyzję o zmianie nazwy z ul. Karola Świerczewskiego na ul. Zgody radni Rady Miejskiej w Piszu podjęli podczas ostatniej sesji. Wcześniej wśród mieszkańców ulicy przeprowadzono sondaż na nową nazwę ulicy. Wygrała ul. Zgody.

Próbę zmiany nazwy ulicy upamiętniającą komunistycznego generała w Piszu podejmowano już kilkukrotnie. Nie godzili się na to mieszkańcy ulicy.

Teraz wszystkich zarówno mieszkańców jak i władze miasta zobowiązała do tego ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Zanim jednak radni w piątkowym głosowaniu przypieczętowali stosowną uchwałę wcześniej wśród mieszkańców ul. Świerczewskiego przeprowadzono sondaż mający na celu wyłonienie nowej nazwy. Opinię w tej sprawie wyraziło 97 osób, z czego 46 zaproponowała na zgodę właśnie nazwę ul. Zgody.

Wykonanie uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu Gminy Pisz. Kosztów związanych ze zmianą nazwy ulicy nie poniosą również jej mieszkańcy.