Galindia pokonała 100 kilometrów – w drodze z naszymi pielgrzymami

105 kilometrów pieszej wędrówki mają za sobą pielgrzymi z Pisza, będący w drodze na Janą Górę. Dziś mają do pokonania 25 kilometrów.

Tygodnik Piski będzie towarzyszył Piszanom codziennie, do dotarcia na Jasną Górę. Dziś grupa Galindia Pisz ma do pokonania jeden z krótszych etapów bo tylko25-kilometrowy. Nasi pielgrzymi nocowali w Sypniewe i mają dotrzeć na nocleg do Makowa Mazowieckiego.

Pielgrzymka
Śniadanie i w drogę

Przez minione trzy dni pokonali dystanse 33 km, 31 km, i 40,5 km. W dzisiejszej drodze do Częstochowy mają zaplanowane trzy przystanki. Najdłuższy – dwugodzinny, podczas którego odprawione zostało nabożeństwo pokutne, odbył się w miejscowości Gąsewo.

Pielkgrzymka 3
Nabożeństwo w Gąsewie: dodano 12.17

Do liczącej 63 osoby piskiej grupy pielgrzymów, zaczęli od dziś dołączać kolejni pątnicy, którzy spotkali się z Ojcem Świętym na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.

Piscy pielgrzymi wychodzą z Sypniewa

Fot. Łukasz Galindia Pisz