Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Zobacz galerię
43 zdjęć
Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Wybrali na patrona Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa w Trzonkach dołączyła do grona placówek z całej Polski, którym patronuje Janusz Korczak. Podczas piątkowych uroczystości szkole nadano także sztandar, a społeczność szkolna zaprezentowała nowy hymn.

Prawdziwy przyjaciel dzieci, który poświęcił im całe życie, został patronem Szkoły Podstawowej w Trzonkach. Podczas nadania imienia Janusza Korczaka wspomniano wiele jego zasług i działań podejmowanych na rzecz najmłodszych. O takich wartościach jak szacunek i miłość do dzieci, a także zabiegach o ich godność, śmiech i zabawę, które przyświecały Januszowi Korczakowi, mówiła Halina Skrzyńska, dyrektor SP Trzonki, oraz uczniowie, którzy wystąpili w specjalnych programie artystycznym.

Szkoła od piątku ma nie tylko patrona, ale także sztandar. Z rąk rodziców uczniów odebrała go dyrektor placówki, a następnie przekazała swoim podopiecznym. Uczniowie z poszczególnych klas złożyli uroczyste ślubowanie. Na honorowej chorągwi znajduje się m.in. cytat „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

– Można powiedzieć, że to uczniowie wybrali patrona szkoły – mówi Halina Skrzyńska, dyrektor SP Trzonki. – Spośród wszystkich kandydatur wybraliśmy kilka, a potem staraliśmy się dokładnie zapoznać z ich życiem i działalnością. Janusz Korczak od razu wzbudził duże zainteresowanie dzieci i po cichu liczyliśmy, że taki będzie ostateczny wybór. Nasze starania trwały blisko dwa lata, więc cieszymy się, że mamy już patrona i jest nim Janusz Korczak.

W ramach przygotowań do piątkowych uroczystości odbyło się wiele konkursów, które przybliżały postać nowego patrona. Przygotowywano m.in. prace plastyczne i nowe logo placówki. Powstał także hymn szkoły. Słowa pieśni napisała Dorota Kordek, a cała społeczność szkolna zaprezentowała go podczas uroczystości.

Szkoła Podstawowa w Trzonkach jest największą wiejską placówką edukacyjną w gminie Pisz. Uczy się w niej ponad 100 uczniów z kilku miejscowości. Przed kilkoma laty szkoła została wyremontowana i rozbudowana, dzięki czemu uczniowie nie muszą dojeżdżać autobusami do szkół w Piszu.