Średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów

W powiecie piskim egzaminy z polskiego i matematyki oraz języka obcego zdawało na początku kwietnia ponad pół tysiąca szóstoklasistów. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży właśnie podsumowała wyniki sprawdzianu.

Wyniki nie mają wpływu na oceny końcowe i rekrutację do gimnazjum, jeśli uczniowie wybiorą swoją szkołę rejonową. Są jednak wykładnikiem umiejętności i wiedzy nabytej przez dzieci na pierwszym etapie edukacji. Dlatego każdy uczeń klasy VI musi napisać sprawdzian. Jeśli nie zrobił tego w kwietniu, w czwartek będzie miał drugi termin.

Wszelkie statystyki pokazują, że nasi uczniowie zdali egzaminy średnio. OKE w Łomży do oceny wyników wprowadziła trzy poziomy: niski, średni i wysoki. To właśnie w drugiej grupie danych dla powiatu, gmin i poszczególnych przedmiotów są największe wartości. Podobnie ma się to w całym województwie.

Średnia ilość punktów zdobytych przez uczniów z języka polskiego i matematyki w powiecie piskim wyniosła 58 proc. Zdecydowanie lepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego. Matematyka wypadła gorzej, poniżej 50 proc. Wyraźną różnicę widać także w przypadku języków obcych. Angielski pisali uczniowie 19 szkół z naszego powiatu, a średnia punktów wyniosła 65 proc. W przypadku niemieckiego było to tylko 52 proc.

Analizując wyniki szkół, cześć sprawdzianu z matematyki i polskiego uczniowie tylko jednej podstawówki w powiecie piskim zdali na poziomie wysokim. Zdecydowana większość placówek uzyskała wyniki średnie, bo aż 15. 5 szkół oceniono na poziomie niskim.  Jedna z 19 szkół uzyskała także wysokie wyniki z angielskiego. Pozostałe po równo oceniono średnio i nisko. Niemiecki zdawany był tylko w trzech szkołach z gminy Pisz. Dwie uzyskały wynik średni, a jedna niski.