Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Zobacz galerię
37 zdjęć
Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

Awanse i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka

W piątek w piskiej komendzie PSP świętowano Dzień Strażaka. W apelu udział wzięło kilkadziesiąt osób, a najważniejsi byli awansowani i odznaczeni strażacy, docenieni za trud codziennej służby.

Głównym punktem obchodów zorganizowanych z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu był uroczysty apel. W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze komendy z pocztem sztandarowym, pracownicy cywilni, a także zaproszeni przedstawiciele innych służb, instytucji i przedsiębiorcy. Wśród gości nie mogło zabraknąć samorządowców, leśników i żołnierzy, z którymi najwięcej współpracują strażacy.

Raport o rozpoczęciu i zakończeniu zbiórki przyjął bryg. Michał Kamieniecki, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Olsztynie. Nie mogło zabraknąć hymnu państwowego w wykonaniu orkiestry dętej oraz wciągnięcia flagi na maszt. Bryg. Marek Dobrzycki, dowódca KP PSP w Piszu, w okolicznościowym przemówieniu przypomniał zebranym słowa roty ślubowania strażackiego, podkreślając rolę służby drugiemu człowiekowi, ofiarności i zaangażowania w codziennej pracy.

Majowe święto strażaków to okazja do wręczenia odznaczeń i awansów przyznawanych przez komendanta powiatowego, komendanta wojewódzkiego, a także Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dwukrotnie do odznaczenia występował mł. bryg. Paweł Pieńkosz, zastępca komendanta powiatowego PSP w Piszu, a odznakę i awans odebrał st. ogn. Grzegorz Makarski.

Odznaczeni:
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”
mł. bryg. Paweł Pieńkosz
kpt. Grzegorz Kuliś
ogn. Grzegorz Makarski
Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
mł. bryg. Paweł Pieńkosz
mł. asp. Andrzej Śląski
ogn. Dariusz Duda
Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
mł. ogn. Paweł Przybyłek
Awansowani:
Na stopień kapitana
mł. kpt. Mateusz Pupek
Na stopień starszego ogniomistrza
ogn. Grzegorz Makarski
Na stopień ogniomistrza
mł. ogn. Dariusz Duda
Na stopień młodszego ogniomistrza:
st. sekc. Łukasz Grądwald
st. sekc. Paweł Nikiel
st. sekc. Mariusz Piwowarski
Na stopień starszego sekcyjnego:
sekc. Zenon Borzymowski
sekc. Łukasz Cimoch
sekc. Bartłomiej Święcki
Na stopień starszego strażaka
str. Marcin Gęsicki