Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. To dwa zawody, które towarzyszą nam, służą opieką i pomocną dłonią od narodzin do końca życia.

Zawody pielęgniarki i położnej wymagają odwagi, pogody ducha i poświęcenia dla drugiego, obcego człowieka. Ich święto przypomina nam o ważnej roli, jaką pełnią pielęgniarki i położne wobec człowieka i społeczeństwa. Jak ujęli to R. Hammerschmidt i C.K. Meador – „Przychodzi taki czas, że medycyna naukowa nie ma nic do zaoferowania pacjentowi. I to jest właśnie chwila, gdy pielęgniarka może zaoferować wszystko: komfort, poświęcenie, opiekę, zrozumienie i empatię.

– W Szpitalu Powiatowym w Piszu pracuje 160 pielęgniarek i położnych, które w dzień, czy w nocy na wezwanie stają przy łóżkach pacjentów. Jest to więc bardzo ważna grupa pracownicza – powiedziała Małgorzata Karpińska-Karwowska, przewodnicząca związku pielęgniarek i położnych ZOZ OZZPiP w Piszu. – Warunkiem prawidłowo wykonywanej przez nas pracy jest zapewnienie wzrostu poziomu bezpieczeństwa wykonywania naszego zawodu, poprzez zatrudnienie odpowiedniej liczby personelu pielęgniarskiego i położniczego, wdrażanie nowoczesnych standardów opieki, poprawę warunków pracy i płac.

To wszystko jest niezwykle ważne, gdyż w nowoczesnym pielęgniarstwie i położnictwie, liczy się profesjonalizm, wysokie kwalifikacje, specjalizacje w wielu dziedzinach: od opieki w środowisku rodzinnym, poprzez chirurgię, onkologię, anestezjologię, ratownictwo, promocję zdrowia po organizację i zarządzanie ochroną zdrowia. Zwłaszcza, że w dobie obecnych przemian zawód pielęgniarki i położnej zyskał nowy wymiar i rangę, rozszerzono jego kompetencje.

Zgodnie z nowymi przepisami pielęgniarki i położne od 2016 r. mogą wystawiać recepty i kierować pacjentów na badania diagnostyczne. Swoje kwalifikacje od lat sukcesywnie podnoszą też pielęgniarki i położne piskiego szpitala. Im wszystkim w dniu ich święta składamy serdeczne życzenia.