Przewodniczący i zastępca odwołani – piscy radni zmienili skład komisji rewizyjnej

Zobacz galerię
16 zdjęć
Przewodniczący i zastępca odwołani – piscy radni zmienili skład komisji rewizyjnej

Przewodniczący i zastępca odwołani – piscy radni zmienili skład komisji rewizyjnej

Przewodniczący i zastępca odwołani – piscy radni zmienili skład komisji rewizyjnej

Przewodniczący i zastępca odwołani – piscy radni zmienili skład komisji rewizyjnej

Przewodniczący i zastępca odwołani – piscy radni zmienili skład komisji rewizyjnej

Przewodniczący i zastępca odwołani – piscy radni zmienili skład komisji rewizyjnej

Przewodniczący i zastępca odwołani – piscy radni zmienili skład komisji rewizyjnej

Przewodniczący i zastępca odwołani – piscy radni zmienili skład komisji rewizyjnej

Przewodniczący i zastępca odwołani – piscy radni zmienili skład komisji rewizyjnej

Przewodniczący i zastępca odwołani – piscy radni zmienili skład komisji rewizyjnej

Przewodniczący i zastępca odwołani – piscy radni zmienili skład komisji rewizyjnej

Przewodniczący i zastępca odwołani – piscy radni zmienili skład komisji rewizyjnej

Przewodniczący i zastępca odwołani – piscy radni zmienili skład komisji rewizyjnej

Przewodniczący i zastępca odwołani – piscy radni zmienili skład komisji rewizyjnej

Przewodniczący i zastępca odwołani – piscy radni zmienili skład komisji rewizyjnej

Przewodniczący i zastępca odwołani – piscy radni zmienili skład komisji rewizyjnej

Bogdan Baczewski został odwołany z funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu. Podczas czwartkowej sesji stanowisko stracił także Adam Plona, jego zastępca. Radni zdecydowali, że pracami komisji będzie kierował teraz Sebastian Zuzga.

Odwołanie przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu było najgorętszym punktem czwartkowej sesji. Na mocy podjętych uchwał stanowiska stracili radni Bogdan Baczewski i Adam Plona. Uchwałę w sprawie pierwszego z nich przyjęto mocą 14 głosów. W drugim głosowaniu „za” było 13 radnych.

Wniosek o odwołanie Bogdana Baczewskiego i Adama Plony podpisało 12 radnych. W uzasadnieniu napisano, że jest to związane ze złym odbiorem sposobu pracy komisji rewizyjnej oraz licznymi skargami kontrolowanych jednostek gminnych. Podjęciu uchwał towarzyszyła niemal godzinna dyskusja. Rozpoczął ją Bogdan Baczewski, mówiąc, że jest zaskoczony i zniesmaczony sposobem działania Rady Miejskiej. Po głosowaniu obaj radni złożyli wnioski o rezygnację z dalszych prac w komisji.

W trakcie dyskusji Lech Borak, przewodniczący Rady Miejskiej w Piszu, odczytał pisma, które wpłynęły na jego ręce w sprawie działalności komisji rewizyjnej. Do przeprowadzonych przez komisję kontroli ustosunkowały się w nich Katarzyna Sobiech – dyrektor Piskiego Domu Kultury, Zuzanna Konopa – dyrektor Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu, a także Anna Maksimowicz – dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Piszu.

Podczas sesji radni wybrali nowego przewodniczącego komisji rewizyjnej. Został nim Sebastian Zuzga. W pracach komisji uczestniczyła będzie także Barbara Barańska-Głowienka. Członkami pozostali Hanna Modzelewska oraz Michał Wrzosek.

Uzasadnienie wniosku o odwołanie przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej:
Wniosek o odwołanie Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu spowodowany jest negatywnym odbiorem sposobu pracy komisji oraz licznymi skargami kierowników kontrolowanych jednostek gminnych. Zdaniem w/w Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Bogdana Baczewskiego oraz Adama Plony wysuwa nieuprawnione wnioski przed zakończeniem kontroli, opiera się na niesprawdzonych informacjach, donosach oraz sugeruje odpowiedzi na zadane pytania jak również podważa autorytet oraz kompetencje kierowników jednostek.