Piszanie złożyli hołd polskim żołnierzom

Zobacz galerię
9 zdjęć
Piszanie złożyli hołd polskim żołnierzom

Piszanie złożyli hołd polskim żołnierzom

Piszanie złożyli hołd polskim żołnierzom

Piszanie złożyli hołd polskim żołnierzom

Piszanie złożyli hołd polskim żołnierzom

Piszanie złożyli hołd polskim żołnierzom

Piszanie złożyli hołd polskim żołnierzom

Piszanie złożyli hołd polskim żołnierzom

Piszanie złożyli hołd polskim żołnierzom

Podczas skromnej uroczystości w Piszu uczczono pamięć polskich wojskowych zamordowanych wiosną 1940 roku w na terenie Związku Radzieckiego. Piszanie złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Pomnikiem Wolności.

13 kwietnia uznaje się za symboliczną datę Zbrodni Katyńskiej. Wiosną 1940 roku decyzją władz ZSRR rozstrzelano ponad 20 tys. polskich jeńców przetrzymywanych w obozach przez NKWD. Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, częściowo pochodzący z rezerwy naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi i przedsiębiorcy, którzy po agresji ZSRR na Polskę w różnych okolicznościach zostali rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

– Mówi się, że polscy oficerowie zostali zamordowani, a ja uważam, że polegli, tak jak ci wszyscy, którzy oddali życie na polu bitwy – mówił Andrzej Zadroga, który poprowadził uroczystości. – Do swoich ostatnich chwil pozostali wierni etosowi żołnierza polskiego, który umiłowali. Zapłacili najwyższą cenę w imię honoru, Boga i Ojczyzny.

Spotkanie, jak co roku 13 kwietnia, zorganizowali działacze lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Uczestnicy uczcili poległych chwilą ciszy, zaśpiewali hymn narodowy, a także odmówili krótką modlitwę. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze. Asystę honorową przy Pomniku Wolności zorganizowały harcerki z Komendy Hufca ZHP w Piszu.