Są pieniądze na lokalne drogi – trwa ocena wniosków gminy Pisz

Gmina Pisz zaplanowała inwestycje drogowe w kilku miejscowościach. Samorząd złożył wnioski o dofinansowanie do Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę i modernizację dróg lokalnych.

Drogi w Ciesinie, Starych Gutach, Karpie, Pogobiu Średnim, Hejdyku i Snopkach chce przebudować Urząd Miejski w Piszu. Gmina Pisz ubiega się o dofinansowanie w ramach środków zarezerwowanych na inwestycje drogowe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Refundacja wynosi ponad 60 proc. poniesionych kosztów. W ciągu sześcioletniego okresu finansowania beneficjent ma do wykorzystania pulę w wysokości 3 mln zł.

– Preferowane będą drogi, które łączyć będą jednostki osadnicze z istniejącą drogą publiczną oraz będą prowadzić bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej – mówi Andrzej Szymborski, burmistrz Pisza. – Kwota przeznaczona na realizację budowy lub modernizacji dróg lokalnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach PROW 2014-2020 wynosi 30 mln euro. O środki ubiega się jednak ok. 140 samorządów gminnych i powiatowych, więc konkurencja jest bardzo duża. Ile z tej puli trafi na wiejskie drogi naszej gminy, dowiemy się już wkrótce.

Termin składania wniosków zakończył się 31 marca. Ocena formalna zgłoszonych inwestycji potrwa ok. trzy miesiące.