500 plus 500 dla pierwszych

Warto było stanąć rano w kolejce, by już złożyć dzisiaj wniosek o nowe świadczenie w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”. W Piszu znalazły się środki na dodatkową pomoc.

Od rana trwa przyjmowanie wniosków o świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 plus”. Dodatek dostaną wszystkie rodziny na drugie i kolejne dziecko, a na pierwsze także te, które spełnią określone wymogi. Dobrą wiadomością dla mieszkańców gminy Pisz jest zabezpieczenie puli pieniędzy na ekstradodatki.

Do rozdysponowania jest 10 tys. zł. Pieniądze zostaną wypłacone w ramach jednorazowych zapomóg w wysokości 500 zł. Otrzymają je osoby, które jako pierwsze złożą dzisiaj wnioski i uzyskają prawo do wypłaty świadczenia. Warto było skorzystać z nowej formy pomocy oferowanej przez państwo już pierwszego dnia.