Koniec Mazurskiego Turnieju Muzycznego

W tym roku nie odbędzie się Mazurski Turniej Muzyczny, organizowany od pięciu lat. Przegląd był szansą dla młodych kapel z całego roku, a dzięki zaangażowaniu wielu znanych ludzi świata muzyki i pasjonatów szybko zyskał na renomie. Oświadczenie w tej sprawie wydało Stowarzyszenie Muzyczne Scena Mazur, które współorganizowało wydarzenie.

W zeszłym tygodniu dostaliśmy informację, iż władze miasta Pisz wycofują się z finansowania MAZURSKIEGO TURNIEJU MUZYCZNEGO. Turniej organizowany był w mieście Pisz, przy współpracy stowarzyszenia „Scena Mazur”, nieprzerwanie od 2011 do 2015 roku. W lipcu planowana była VI edycję tego wydarzenia. Współpracowały i wspierały konkurs takie osoby jak Marek Piekarczyk (TSA), Tymon Tymański, Robert Brylewski (Brygada Kryzys), Marek Wiernik (Radio Trójka), Piotr Pawłowski, (Made in Poland) , Leszek Biolik (Republika), Tomasz Budzyński (Armia), Wojciech Hoffmann (Turbo), Tomasz Kasprzyk (Antyradio), Grzegorz Kasjaniuk (Radio Olszyn), Grzegorz Kaźmierczak (Variete), Paweł Grzegorczyk (Hunter), Andrzej Nowak (TSA), i wiele, wiele innych.

Festiwal na tym poziomie, który stowarzyszenie miało zaszczyt współorganizować, był przykładem tego, iż wysoka kultura nie jest zarezerwowana wyłącznie dla dużych miast. Na scenie festiwalu prezentowały się jedne z najlepszych młodych zespołów naszego kraju, jak i najciekawsze grupy muzyczne z regionu Mazur.

Dziękujemy wszystkim osobom które pomagały w organizacji tego wydarzenia, artystom, przedstawicielom władz miasta, członkom komisji, którzy poprzez nasz turniej konsekwentnie pracowali na rzecz kultury muzycznej i promocji naszego regionu. Wielkie podziękowania dla członków stowarzyszenia, przyjaciół którzy społecznie pomagali przy organizacji i budowali wyjątkowy klimat festiwalu. Szczególne podziękowania dla muzyków uczestniczących w tym turnieju. Wasza twórczość była dla naszych widzów wielką inspiracją. Dziękujemy burmistrzom miasta Pisz z lat 2011- 2015 za finansowanie tego ważnego i rozpoznawalnego w regionie wydarzenia muzycznego. Współpraca lokalnej władzy z organizacjami pozarządowymi (jak stowarzyszenie Scena Mazur), była w tym przypadku wzorcowa. Żałujemy, że aktualne władze miasta Pisz wraz z Piskim Domem Kultury wycofały się z wspierania MAZURSKIEGO TURNIEJU MUZYCZNEGO, liczymy jednak na współpracę w przyszłości.

Stowarzyszenie Muzyczne Scena Mazur