Pomysł na biznes jest w cenie

„Hub of Talents” to wspólny projekt sześciu technoparków z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, w którym wsparcie mogą uzyskać młodzi przedsiębiorcy, wchodzący na rynek z nową usługą bądź produktem.

Do projektu mogą się zgłaszać osoby w wieku do 35. roku życia, które chcą założyć własną firmę. Muszą mieć także pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę, które nie były przedmiotem prowadzonej wcześniej działalności biznesowej.

Zakwalifikowanie do programu da im możliwość korzystania z wielu form wsparcia – szkoleń, warsztatów, obsługi księgowej i prawnej, doradztwa. Z gotowym modelem biznesowym uczestnicy będą mogli ubiegać się o bezzwrotną dotację w wysokości do 200 tys. euro.

W projekcie uczestniczy m.in. Park Naukowo-Technologiczny w Ełku. Obsługą młodych biznesmenów zajmuje się Ewa Wasilewska, tel. 728- 349-899, e-mail: e.wasilewska@technopark.elk.pl.