Stowarzyszenie “Snopek” chce przejąć szkołę

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców wsi Snopki „Snopek” rozpoczęło starania o przejęcie i poprowadzenie szkoły filialnej od nowego roku szkolnego. Taką propozycję, po proteście mieszkańców w sprawie likwidacji placówki, złożył w lutym burmistrz Andrzej Szymborski.

Stowarzyszenie działające w Snopkach chce przejąć administrowanie miejscową szkołą filialną. Mieszkańcy wsi, którzy nie chcą zgodzić się na likwidację placówki, postanowili skorzystać z propozycji, złożonej im w lutym  przez burmistrza Andrzeja Szymborskiego. Reprezentowało będzie ich stowarzyszenie, które od kilku lat mocno współpracuje ze szkołą, organizuje ciekawe wydarzenia i realizuje projekty. Zarząd odbył konsultacje, sprawdził kwestie formalne, a podczas wtorkowego zebrania przyjął stosowne uchwały.

Pieniądze na funkcjonowanie placówki dalej mają pochodzić z budżetu państwa oraz środków gminy Pisz, które samorząd dopłaca do kształcenia każdego ucznia. Taką formę finansowania placówki także zaproponował burmistrz Andrzej Szymborski.

Na podobnych zasadach działają inne szkoły w gminie Pisz. Przejęcie przez stowarzyszenie uratowało przed likwidacją Szkołę Podstawową w Uścianach. Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym administruje szkołami w całej Polsce. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Piszu prowadzi gimnazjum i liceum w Zespole Szkół Katolickich w Piszu.

Uchwałę o likwidacji szkoły w Snopkach od nowego roku szkolnego przyjęła Rada Miejska w Piszu. Mieszkańcy Snopek podjęli działania mające na celu nie dopuścić do zamknięcia placówki. Kilkaset osób podpisało się pod specjalnym listem, a w Snopkach zorganizowano spotkania z udziałem m.in. radnych i burmistrza Andrzeja Szymborskiego.

OŚWIADCZENIE
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wsi Snopki oraz rodziców dzieci uczących się w szkole w Snopkach i pragnących posyłać tutaj swe dzieci w przyszłości,
oświadczamy, iż przyjęliśmy propozycję pana Burmistrza, prowadzenia szkoły w Snopkach przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców wsi Snopki ,,SNOPEK”.
Pan Burmistrz Andrzej Szymborski na spotkaniu wiejskim z mieszkańcami wsi 15 lutego 2016 r.  zaproponował takie rozwiązanie oraz przekazanie całej dotacji i zewnętrznej subwencji oświatowej przypadającej na ucznia, tak jak to ma miejsce w szkole w Uścianach. Ponadto 11 marca br. zadeklarował pomoc i przychylność dla nas po podjęciu się tego zadania.
Serdecznie dziękujemy panu Burmistrzowi za zrozumienie i liczymy na dobrą współpracę.
Zarząd Stowarzyszenia ,,Snopek”