Rozpoczęły się przygotowania do jubileuszu „Starego Ogólniaka”

Absolwenci szkoły, ale nie tylko, mogą włączyć się w organizację jubileuszu 70-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu. Uroczystości odbędą się 1 października.

Już wiadomo, co będzie najważniejszym wydarzeniem w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu w nowym roku szkolnym. 1 października zaplanowano uroczystości z okazji 70-lecia placówki, która powstała tuż po II wojnie światowej.

Organizatorzy zachęcają wszystkich absolwentów i sympatyków szkoły o udostępnienie starych zdjęć, kronik, spisanych wspomnień czy też innych materiałów. Zdjęcia z opisem rocznika, klasy itp. można nadsyłać w formie elektronicznej na adres: staryogolniakpisz@gmail.com lub formie papierowej na adres szkoły.

Każdy chętny może włączyć się w realizację podjętych przygotowań jubileuszowych w formie rzeczowej lub pieniężnej. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły lub na szkolnym Facebooku.