Zmiany w Radzie Powiatu Pisz

Zobacz galerię
7 zdjęć
Zmiany w Radzie Powiatu Pisz

Kandydatura Ignacego Berneker zgłoszona została przez starostę Andrzeja Nowickiego

Zmiany w Radzie Powiatu Pisz

Wypowiadając słowa „Tak mi dopomóż Bóg”, ślubowanie złożyła Anna Wietecha

Zmiany w Radzie Powiatu Pisz

Gratulacja nowej radnej składa Irena Jatkowska

Zmiany w Radzie Powiatu Pisz

Głosuje Ignacy Bernekier

Zmiany w Radzie Powiatu Pisz

Zmiany w Radzie Powiatu Pisz

Wyboru gratuluje starosta Andrzej Nowicki

Zmiany w Radzie Powiatu Pisz
Posiedzenie Rady Powiatu odbyło się dziś po południu

Ignacy Berneker uzupełnił skład zarządu Rady Powiatu Piskiego. Podczas XV sesji ślubowanie złożyła Anna Wietecha z Białej Piskiej. Zmiany w radzie były konieczne po wygaszeniu przez wojewodę mandatu Andrzejowi Kurzątkowskiemu, wieloletniemu przewodniczącemu rady.

Wybór członka zarządu Rady Powiatu Piskiego odbył się w głosowaniu tajnym. Kandydatura Ignacego Berneker zgłoszona przez starostę Andrzeja Nowickiego zyskała aprobatę radnych, gdyż na nowego członka, przy jednym głosie przeciw, zagłosowali wszyscy pozostali radni (16). Bezpośrednio po głosowaniu Ignacy Berneker złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Komisji Rolnictwa oraz członka Komisji Rewizyjnej. Wybrany zdecydowaną większością głosów, nowy członek zarządu podziękował radnym za zaufanie.

Wcześniej wypowiadając słowa “Tak mi dopomóż Bóg”, ślubowanie złożyła Anna Wietecha, która w wyborach kandydowała z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nowa radna mandat objęła po Andrzeju Kurzątkowskim. Wieloletni przewodniczący rady, rezygnację z pełnionych funkcji i miejsca w radzie złożył po uprawomocnieniu się wyroku sądu w Łomży. Sprawa dotyczyła nieprawidłowości w rozdysponowaniu funduszy unichnych przy budowie drogi w gminie Biała Piska w latach 2002 -2003, gdy Andrzej Kurzątkowski sprawował urząd burmistrza tej gminy.

W związku z utratą mandatu przez Andrzeja Kurzątkowskiego, podczas XIV sesji radni na przewodniczącą rady wybrali Irenę Jatkowską (Ruciane – Nida, PSL), która zasiadała w radzie powiatu. Dlatego teraz niezbędny był wybór nowego członka zarządu oraz zaprzysiężenie nowej radnej.