Pierwszy krok do munduru

Kilkuset mieszkańców powiatu piskiego objętych jest obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Powiatowa Komisja Lekarska w Piszu rozpocznie pracę w poniedziałek.

Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa, którą w tym roku obowiązkowo objęci są mężczyźni urodzeni w 1997 roku. Wezwanie do stawienia się na badaniu lekarskim i spotkaniu z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku otrzymało kilkuset 19-latków. WKU mogła upomnieć się także o osoby, które nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby w wojsku oraz zostały uznane za tymczasowo niezdolne ze względu na stan zdrowia. Kwalifikacja obejmuje także kobiety urodzone w latach 1992-1997 posiadające kwalifikacje przydatne do służby w wojsku, szczególnie absolwentki szkół medycznych, weterynaryjnych czy psychologicznych.

Powiatowa Komisja Lekarska w Piszu, przed którą muszą stawić się mieszkańcy powiatu piskiego, rozpoczyna pracę w poniedziałek. Przed kilka tygodni będzie funkcjonowała w Starostwie Powiatowym.