Oferta pracy w mundurze

Komenda Powiatowa Policji w Piszu prowadzi nabór do służby. – Do wstąpienia w nasze szeregi zachęcamy szczególnie mieszkańców naszego powiatu, którzy swoje losy wiązaliby z piską policją – mówi Anna Szyczyńska z KPP w Piszu.

W Komendzie Powiatowej Policji w Piszu oraz komisariatach w Białej Piskiej, Orzyszu i Rucianem-Nidzie jest 13 wakatów.

– Poszukujemy chętnych zainteresowanych pracą w naszych szeregach – mówi Anna Szyczyńska z KPP w Piszu. – Zależy nam szczególnie na kandydatach z naszego powiatu, którzy zainteresowani byliby służbą w miejscowej komendzie.

Podstawowe warunki, które trzeba spełnić to obywatelstwo polskie i wykształcenie co najmniej średnie. Nie ma ograniczeń wiekowych. Szans na pracę w policji nie mają osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu. Droga do pracy w piskiej komendzie prowadzi przez KWP w Olsztynie. To wojewódzka jednostka prowadzi nabór i weryfikuje kandydatów. Sprawdzane są składane dokumenty, a następnie odbywa się test wiedzy i test sprawnościowy. Przyszli policjanci stają także przed psychologiem oraz komisją lekarską. Po przyjęciu do służby, funkcjonariusz trafia na półroczne szkolenie podstawowe, zazwyczaj prowadzone przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

Wszelkie osoby zainteresowane służbą w policji mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury przejęcia na stronie: www.warminsko-mazurska .policja.gov.pl – dodaje Anna Szypczyńska. – Można też skontaktować się z pracownikiem Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Piszu, tel. 87 42 45 225.