Pod naszym patronatem “Sport w wyobraźni ucznia”

W związku ze zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi w Rio de Janeiro ogłoszona została kolejna edycja konkursu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Sport w wyobraźni ucznia”. Zadaniem uczestników jest przygotowanie prac plastycznym nawiązujących do idei olimpijskich.

Miłośnicy sportu odliczają dni do letnich Igrzysk Olimpijskich. W tym roku gospodarzem letniej olimpiady będzie Rio de Janeiro. Igrzyska to wyjątkowe zawody, które łączą starożytną ideę rywalizacji z kulturą sportu opracowaną przez barona Pierre’a de Coubertina oraz nowoczesnością, bo obecnie zmagania muszą być przede wszystkim widowiskowe i porywać tłumy. Olimpiada trafia do świadomości nawet osób nie interesujących się na co dzień sportem, a także najmłodszych. Z myślą o nich od kilku lat odbywa się Powiatowy Konkurs Plastyczny „Sport w wyobraźni ucznia”, w którym udział mogą wziąć uczniowie podstawówek.

Uczestnicy muszą przygotować prace plastyczne w formacie A4, ilustrujące zmagania olimpijskie i nawiązujące do idei igrzysk. Mogą to być rysunki, wyklejanki, grafiki lub techniki łączone.

– Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych – mówi Anna Paprota, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu, która koordynuje konkurs. – Wyłonimy zwycięzców w grupie uczniów klas I – III oraz IV-VI. Laureaci zostaną nagrodzeni, a ich prace stworzą wystawę, która będzie prezentowana w naszej szkole oraz w Starostwie Powiatowym w Piszu.

Prace należy dostarczyć do SP 1 Pisz do końca lutego. Szkołę może reprezentować pięcioro uczniów. Każda praca na odwrocie musi być opisana imieniem i nazwiskiem autora oraz jego szkolnego opiekuna, a także danymi szkoły oraz klasą ucznia. Ogłoszenie wyników odbędzie się 7 marca.

Konkurs organizują wspólnie dyrektor SP 1 Pisz, Starostwo Powiatowe w Piszu, Powiatowy SZS w Piszu oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury Południowe Tygodnik Piski sprawuje patronat medialny nad konkursem.