Informacja Starosty Piskiego – konsultacje

INFORMACJA STAROSTY PISKIEGO z dnia 5 października 2021 r.dotycząca konsultacji „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. Starosta Piski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie […]

Sięgnij po pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna