Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Piszu

STAROSTA ANDRZEJ NOWICKI W ZESPOLE ROBOCZYM DS. POPRAWY OCHRONY ZDROWIA Z inicjatywy Związku Powiatów Polskich, 27 marca br. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, odbyło się spotkanie przedstawicieli ZPP z przedstawicielami resortu zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Związek Powiatów Polskich reprezentowali: prezes Zarządu ZPP- starosta bielski Andrzej Płonka, wiceprezes Zarządu ZPP- starosta poznański Jan Grabkowski, członek Zarządu […]

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Piszu

WICESTAROSTA Z WIZYTĄ W BRUKSELI W dn. 4 – 6 marca br. miała miejsce wizyta studyjna samorządowców z terenu Warmii i Mazur w Brukseli. W wydarzeniu, zainicjowanym przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, udział wzięli starostowie oraz burmistrzowie z terenu naszego województwa. Powiat piski reprezentował Wicestarosta Marek Wysocki. Wizyta studyjna miała na celu przybliżenie […]

Powiat pozyskał prawie dwa miliony na nowe drogi

Powiat Piski pozyskał dofinansowanie na przebudowę ulicy Konopnickiej w Białej Piskiej. Wicestarosta Piski Marek Wysocki, Członek Zarządu Powiatu Piskiego dr Waldemar Brenda wraz ze Skarbnik Powiatu Barbarą Koprowską, podpisali umowę o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1660N DK Nr 63 – Kałęczyn – Biała Piska – ul. Konopnickiej w Białej Piskiej. Podpisanie umowy miało miejsce […]