Weź udział w opracowaniu projektu strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Piskiego, Rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030. Obszar Funkcjonalny Południowe Mazury tworzą cztery powiaty: piski, szczycieński, nidzicki i działdowski. 30 lipca br. w Szczytnie podpisana została umowa na opracowanie metodą ekspercko-partycypacyjną projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030 dla obszarów Powiatu Szczycieńskiego, Działdowskiego, Nidzickiego […]

Utrudnienia w ruchu drogowym

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Piszu

DODATKOWY MILION NA WSPARCIE MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO Decyzją Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Powiat Piski otrzymał 1 mln złotych w ramach dodatkowych środków z Funduszu Pracy. Decyzja jest odpowiedzią na wnioski Starosty Piskiego o uruchomienie dodatkowych środków dla naszego Powiatu w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Dysponowane za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu […]