Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Piszu

Uwaga słuchowa – terapia metodą Tomatisa w SOSW w Łupkach

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach zakupił specjalistyczny zestaw do prowadzenia terapii uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa. Sprzęt zakupiony dzięki wsparciu Wojewody Warmińsko Mazurskiego pozwoli na wzbogacenie oferty placówki w zakresie stosowanych metod terapeutycznych. Głównym celem treningu słuchowego jest wspieranie funkcji słuchowej, a poprzez to poprawa koncentracji, kreatywności, rozwój zdolności językowych […]

Biuletyn Informacyjny – Prawo do pracy oraz do ubezpieczeń społecznych