UM Pisz

OGŁOSZENIE z dnia 24.11.2017r.

OGŁOSZENIE z dnia 24.11.2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago…

0 Udostępnień

Ogłoszenie z dnia 01.09.2017 r

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego połudn…

0 Udostępnień

Ogłoszenie 06.07.2017

Burmistrz Pisza informuje o naborze na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejski…

0 Udostępnień