UM Pisz

OGŁOSZENIE z dnia 24.11.2017r.

OGŁOSZENIE z dnia 24.11.2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago…

0 Udostępnień