UM Pisz

Ogłoszenie z dnia 01.09.2017 r

  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego połudn…

0 Udostępnień

Ogłoszenie 06.07.2017

Burmistrz Pisza informuje o naborze na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejski…

0 Udostępnień

INFORMACJA 24.05.2017

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu zostały wywieszone wykazy: 1) nieruchomości przeznaczonych do wydzierża…

0 Udostępnień