K O M U N I K A T

Komunikat w sprawie wprowadzenia ograniczeń w obsłudze bezpośredniej w Urzędzie Miejskim w Piszu w związku z wystąpie…

0 Udostępnień