Obwodnica Pisza coraz bardziej realna

Wariant 2C budowy obwodnicy Pisza opracowany przez Gminę Pisz będzie realizowany.

27 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), podczas którego rozpatrzono i ostatecznie zatwierdzono dokumentację Studium Techniczo-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej etap I dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy obwodnicy Pisza.
Przedmiotowe zadanie obejmuje budowę obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63 odnowo wybudowanego ronda w okolicach Bialmedu, omijając cmentarz komunalny, poprzez nowo powstały trzeci most na Pisie, z pominięciem Górki Leśnej. Następnie dotrzemy do wiaduktu nad skrzyżowaniem dróg w kierunku Pogobia Średniego-Szast, a dalej przez rondo, które powstanie na drodze do Wiartla w okolicach Nadleśnictwa Pisz. Dalej trasa obwodnicy poprowadzi przez wiadukt nad torami, rondo w okolicach Snopek od strony Pisza, następnie wiadukt nad drogą lokalną, docierając docelowo do miejscowości Maldanin, w okolicach skrzyżowania z drogą do Imionka, gdzie powstanie kolejne rondo na drodze nr 63 w kierunku Orzysza.

Inwestycja ta jest niebywale potrzebna w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenia ruchu z zatłoczonego Pisza, dbałości o czyste powietrze, zmniejszenie hałasu, a także ze względu na poprawę przepustowości sieci drogowej. Nowoczesne przepusty zapewnią bezpieczeństwo i możliwość migrowania dzikich zwierząt. Moim zdaniem jest to rozwiązanie najbardziej optymalne i generujące najmniej strat dla mieszkańców i środowiska naturalnego. – powiedział Andrzej Szymborski Burmistrz Pisza.