„Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” dla Gminy Pisz

Gmina Pisz otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin mających na celu poprawę jakości i stanu środowiska w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” na 2023 r. Kwota dotacji zostanie przeznaczona na „Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy drodze dojazdowej do plaży miejskiej w Piszu, w ramach zagospodarowania wspólnych przestrzeni zielonych”.