Nieodpłatna pomoc prawna – poradnictwo obywatelskie i mediacje

Zachęcamy do lektury informatora prawnego nt. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. Informator został opracowany w ramach zadania publicznego “Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia w 2023 roku na terenie powiatu piskiego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” finansowanego ze środków otrzymanych od Powiatu Piskiego.