Wnioskujemy o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

18 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Warto, więc właśnie dziś wspomnieć, że w marcu Gmina Pisz złożyła dziesięć wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach inwestycji własnych wnioskujemy o dofinansowanie na:

• zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego i przywrócenie historycznego układu strefy zamkowej;
• remont elementów cmentarza komunalnego (dawnego ewangelickiego) w Piszu wraz z wykonaniem oświetlenia kaplicy, prace remontowe obejmujące bramy wejściowe i ogrodzenie, remont dachu kaplicy, odtworzenie tynków zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów;
• na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Rybackiej 8 – siedziby Społecznego Ogniska Muzycznego – remont poddasza i elewacji zewnętrznej oraz zmodernizowanie instalacji elektrycznej,
• na zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego, prace remontowe, konserwatorskie oraz odrestaurowanie zabytkowych elementów cmentarza wraz z kaplicą-mauzoleum w Imionku
Wnioskujemy także o udzielenie dotacji na:
• renowację organów w kościele św. Jana Chrzciciela w Piszu
• na remont i przebudowę zabytku, obejmującego obiekty w otoczeniu wodociągowej wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej 11 – obok wieży znajduje się zabytkowy budynek przepompowni i uzdatniania wody. W ramach zadania planowane są prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane.
• na wykonanie prac remontowych budynków mieszkalno-usługowych przy Pl. Ignacego Daszyńskiego 14, Rybackiej 4 i Dworcowej 19A oraz budynku mieszkalnego przy ul. Gustawa Gizewiusza 11. Częściowy remont kamienic przy Pl.

Ignacego Daszyńskiego 14 oraz budynku przy ul. Gustawa Gizewiusza 11 będących w zarządzie PH Chmielewski Dariusz został już wcześniej częściowo wykonany w ramach rewitalizacji śródmieścia.
Remont tych obiektów pozwoli przywrócić ich dawny urok i funkcjonalność. Bez pozyskania dotacji byłoby jednak niebywale trudno – szczególnie w przypadku zabytkowych budynków mieszkalnych – udźwignąć wspólnotom ich remont i prace konserwatorskie.