Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zostanie zmodernizowane

We wtorek (21 marca) w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu została podpisana umowa na modernizację i rozbudowę ciepłowni miejskiej w Piszu.

Budowa nowego kotła o mocy 5 megawatów z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji pozwoli na uzupełnienie deficytu mocy zainstalowanej ciepłowni, co w rezultacie pozwoli na przyłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej kolejnych odbiorców.
Obecnie na moc zainstalowaną ciepłowni składają się cztery kotły firmy POLYTECHNIK – o łącznej mocy 21 MW. Zakres prac obejmuje budowę hali kotła, montaż kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą (zrębki drzewne) wraz z układem magazynowania i podawania paliwa, układem odprowadzania i oczyszczania spalin wraz z kominem i elektrofiltrem, układem odpopielania oraz instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji o mocy ok. 1 MW. Łączna moc Ciepłowni po rozbudowie wraz z instalacją odzysku ciepła za spalin będzie wynosić ok. 27 MW.Wartość inwestycji to 24 811 560,00 zł. Termin realizacji inwestycji to 22 miesiące od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Umowa z wykonawcą została podpisana 16.03.2023r. Wykonawcą jest konsorcjum firm: NAWEC, UAB „GRYNERGA”, SolidBud.