Dyskutowano o bezpiecznej przyszłości dzieci i młodzieży

W Piszu odbyła konferencja pn. „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”. Organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Piszu oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Piszu.

W środę (16 marca br.) w Hotelu nad Pisą w Piszu odbyła się konferencja pn. „ Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”. Wykładów wysłuchali komendanci miejscy i powiatowi oraz policjanci z garnizonu warmińsko- mazurskiego, zajmujący się sprawami nieletnich oraz profilaktyką społeczną. Licznie przybyli też dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy ze szkół z powiatu piskiego, kuratorzy sądowi, pracownicy ośrodków pomocy społecznej i przedstawiciele innych placówek podejmujących na co dzień działania ukierunkowane na zapewnienie dzieciom i młodzieży szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Organizatorem konferencji była Komenda Powiatowa Policji w Piszu oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Piszu. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Warmińsko – Mazurski Pan Artur Chojecki. Przedsięwzięcie sfinansowało Starostwo Powiatowe w Piszu.
Pierwszym prelegentem był Radosław Gruss, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie. Mówił o współczesnych zagrożeniach zdrowotnych dzieci i młodzieży w kontekście nowych trendów. Kolejne wystąpienie należało do kom. Ewy Szczepanek z Wydziału Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Komisarz zaprezentowała rolę Policji w procesie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. O uzależnieniach od substancji psychoaktywnych mówił Radosław Ciechalski, psycholog, terapeuta, kierownik Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji w Gaudynkach. W dalszej kolejności o braku, nadmiarze i pustce emocjonalnej mówiła psycholog Emilia Wszołek. Na koniec konferencji swoje wystąpienie miał Maciej Rokus, pełnomocnik Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ds. Bezpieczeństwa. Maciej Rokus swoją uwagę skupił na bezpieczeństwie dzieci i młodzieży nad wodą.
W wydarzeniu uczestniczyli gości: Jerzy Małecki, poseł na Sejm RP, Artur Chojecki, wojewoda warmińsko – mazurski, nadinsp. Tomasz Klimek, komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Janusz Dzisko, Warmińsko – Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie oraz Andrzej Nowicki- starosta powiatu piskiego.