Biuletyn – Plan Zagospodarowania Terenu dla przebudowywanej drogi Maldanin-Imionek

“Szanowni Państwo,
przedstawiamy Plan Zagospodarowania Terenu dla zadania p.n.: “Rozbudowa drogi gminnej Maldanin – Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego”, zawierający wprowadzone uwagi, zgłaszane przez właścicieli działek przyległych do drogi podczas potkania z mieszkańcami, które odbyło się 2 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Piszu.”

Dodatkowe informacje
https://www.pisz.pl/attch/news_attch-1687-4455-1678179214.pdf