Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

Starosta Piski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2023 r.

Konkurs ogłosił Zarząd Powiatu w Piszu Uchwałą Nr 8/171/2023 z dnia 23 lutego br. Podczas spotkania poruszone zostaną również zagadnienia związane
z wolontariatem na rzecz organizacji pozarządowych. Spotkanie odbędzie się 10 marca 2023 r. (piątek)o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1. Poprowadzą je, wraz z pracownikami Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu, animatorzy Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Izabela i Marek Jurzyńscy.

Program spotkania:

1. Rozwój wolontariatu na Warmii i Mazurach z perspektywy organizacji pozarządowych.
2. Zasady zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. Realizacja i rozliczenie zadania.

Ze względów organizacyjnych udział w spotkaniu należy zgłosić do 8 marca br. kontaktując się z Wydziałem Promocji i Rozwoju tutejszego urzędu na adres e-mail: promocja@powiat.pisz.pl bądź telefonicznie pod numerem
87 425 47 62.

https://bip.powiat.pisz.pl/index.php?wiad=12603