1 marca przewidziane są utrudnienia w ruchu na ul. Gizewiusza w Piszu

W związku z organizacją w Piszu Wojewódzkich Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca br. przewidziane są utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Gizewiusza w Piszu.

W środę (1 marca br.) w Piszu odbędą się Wojewódzkie Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W związku z tym wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na ul. Gizewiusza w Piszu.
Od godz. 18.00 we wtorek (28 lutego br.) do godz. 14.00 w środę (1 marca br.) na ul. Gizewiusza w Piszu od budynku Poczty i bloku nr 7 w kierunku placu przed Urzędem Miejskim w Piszu i na tym placu będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów. Samochody osób niestojących się do tych zakazów zostaną odholowane na koszt właściciela. Dodatkowo w środę (1 marca br.) na ul. Gizewiusza w Piszu od godz. 10.30 do zakończenia uroczystości pod Pomnikiem Wolności (przewidzianych na godz. 12.00) zamknięty zostanie ruch dla pojazdów. Policjanci apelują do kierowców o stosowanie się do wprowadzonych tymczasowo zmian w ruchu drogowym.