Jestem rodzicem i pracuję – pilotażowy program PUP w Piszu

W Piszu zrodził się pomysł na aktywizację bezrobotnych rodziców. Dzięki temu rozwiązaniu bezrobotne mamy, a także tatusiowie wracają na rynek pracy.

W piątek 10 lutego 2023 r. odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu I etapu projektu pilotażowego „Stabilna praca- Silna rodzina – Jestem rodzicem i pracuje!.”
Na realizację projektu Powiatowy Urząd Pracy w Piszu otrzymał dofinansowanie w wysokości 858 861,58 zł. Środki przeznaczone są na aktywację bezrobotnych rodziców. Celem projektu jest pomoc rodzicom dzieci do 6 lat w powrocie do pracy. Beneficjenci programu mogą liczyć na wsparcie finansowe PUP w Piszu, między innymi na środki finansowe na opłatę opieki nad dzieckiem w czasie gdy rodzice będą zajęci udziałem w programie, w którego trakcie organizowane będą szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.
Program jest pilotażowy i rozpoczął się w 2022 roku. 70 procent jego obecnych uczestników ma dzięki niemu zatrudnienie. Autorzy projektu mają nadzieję, że pomysłem zainteresują się inne samorządy w Polsce.

– Projekt stworzyliśmy z myślą o młodych rodzicach i do nich głównie jest skierowany. Dla wielu z nich powrót na rynek pracy utrudnia konieczność opieki nad małymi dziećmi i brak środków na zapewnienie płatnych opiekunów. Dużą przeszkodą jest też fakt, że w Piszu nie ma żłobka – powiedziała Monika Ryży, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu. – Liczymy, że realizacja tego projektu zaowocuje nowymi miejscami pracy.

W wydarzeniu uczestniczyli: Jerzy Małecki poseł na Sejm RP, Andrzej Nowicki starosta Powiatu Piskiego, Ewa Flaszyńska dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Bożena Piątek dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie – Fundusze Europejskie, Norbert Wróblewskie prezesa Piskiego Towarzystwa Gospodarczego, piscy przedsiębiorcy oraz uczestnicy projektu.

– Gratuluję Powiatowemu Urzędowi Pracy w Piszu tak efektywnych działań – chwaliła gospodarzy konferencji Ewa Flaszyńska, dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. – Będziemy zachęcać inne samorządu do wdrażania takich projektów.

Ewa Flaszyńska odczytała list gratulacyjny Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marley Maląg, która przesłała go na konferencję w Piszu. W trakcie spotkania omówione zostały również możliwości sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz aktywnych form wsparcia na terenie powiatu piskiego.

– Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i tak liczną obecność. Dziękuję zespołowi pracowników PUP w Piszu za zaangażowanie w realizację projektu i wielkie wsparcie.
Dla takich chwil jak dziś warto realizować takie przedsięwziecia — podsumowała konferencję Monika Ryży, dyrektor PUP w Piszu.

Gospodarzem i patronatem konferencji był starosta piski Andrzej Nowicki. Licznie przybyłych gości powitała Monika Ryży, dyrektor PUP w Piszu. W części artystycznej konferencji wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu oraz Jakub Włodkowski. Mali artyści zaprezentowali spektakl taneczno-muzyczny.

Fot. PUP w Piszu