Czekamy na otwarcie Stacji Przeładunkowej w Piszu

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie posiada trzy Stacje Przeładunkowe, które zlokalizowane sąw Medynach, Polskiej Wsi i Terlikowie.

Stacja Przeładunkowa w Piszu będzie czwartą stacją spółki. Tego typu miejsca są nieodzownym ogniwem systemu gospodarki odpadami w przypadku, gdy odległość między miejscem zbierania odpadów, a punktem ich docelowego odzysku, czy unieszkodliwiania jest znaczna. Rolą stacji przeładunkowych, także tej w Piszu, jest zmniejszenie natężenia ruchu oraz skrócenie długości tras dla pojazdów dowożących odpady, a także obniżenie kosztów wywozu odpadów poprzez stworzenie pośredniego punktu, do którego odpady są dostarczane z najbliższej okolicy.Odpady, które zostaną zgromadzone w stacji przeładunkowej trafią na zestawy ciężarowe, a następnie będą przewiezione do ZUOK w Olsztynie. W piskiej stacji znajduje się hala główna przeładunku odpadów, gdzie następuje ich rozładunek w celu ograniczenia rozchodzenia się odorów, boksy magazynowe surowców, w których gromadzone są odpady selektywnie zbierane do transportu do ZUOK w Olsztynie, utwardzony plac z nowoczesnym oświetleniem, budynek wagowy z zapleczem socjalnym, myjka bezdotykowa, a także zbiornik paliwa z własnym dystrybutorem.
Stacja Przeładunkowa jest zlokalizowana w Piszu, przy ulicy Tęczowej – w sąsiedztwie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Gmina Pisz z tytułu tej inwestycji nie poniosła żadnych kosztów, a korzyści dla portfela miasta będą wymierne.

Materiały UM w Piszu