Komenda Powiatowa Policji podsumowała miniony rok

W Komendzie Powiatowej Policji w Piszu odbyła się roczna odprawa służbowa. „Był to bardzo dobry rok dla piskiej jednostki”- podsumował Komendant Powiatowy Policji w Piszu, insp. Marcin Kubas.

W piątek (3 lutego br.) w piskiej komendzie odbyła się roczna odprawa Komendanta Powiatowego Policji w Piszu, insp. Marcina Kubasa z podległymi funkcjonariuszami.
Odprawa rozpoczęła się od uhonorowania Komendanta Powiatowego Policji w Piszu, insp. Marcina Kubasa „Złotym Medalem za zasługi dla Strzelca” oraz „Krzyżem Pamiątkowym dla uczczenia 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Odznaczenia te wręczył Komendantowi Marcin Kwiatkowski i Arkadiusz Kapela reprezentujący Związek Strzelecki „Strzelec” oraz Jednostkę Strzelecką 3201 w Piszu.

W dalszej części Komendant Powiatowy Policji w Piszu przedstawił efekty pracy policjantów w całym powiecie prezentując dane statyczne obrazujące wyniki osiągnięte w 2022 roku. Inspektor Marcin Kubas podkreślił, że: „Był to bardzo dobry rok dla piskiej jednostki. Rok uzyskania historycznie najlepszych, jak dotąd wskaźników praktycznie w każdej kategorii przestępstw, ale także rok ciężkiej, codziennej wytężonej pracy, rok budowania dobrego imienia i wizerunku formacji, a także bliskiej współpracy z lokalną społecznością oraz samorządem terytorialnym.”
Inspektor Marcin Kubas zaznaczył, że od 2018 roku systematycznie spada ilość popełnianych przestępstw na terenie powiatu piskiego, rośnie natomiast ich wykrywalność. Wskaźnik wykrywalności w roku 2022 kształtuje się na poziomie 80,6%. Oznacza to, że jest wyższy niż średnia wojewódzka, która wynosi 71,8%,

W 2022 roku dobrze wyglądała sytuacja na drogach powiatu piskiego to w roku 2022 policjanci odnotowali 38 wypadków drogowych, czyli o 4 więcej niż w roku poprzednim. Spadła natomiast liczba ofiar śmiertelnych z 5 do 3. W minionym roku nastąpiła poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie naszego powiatu.

Komendant omówił także liczne przedsięwzięcia profilaktyczne i promocyjne realizowane przez policjantów na terenie powiatu piskiego. Najważniejszym z nich były Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Orzyszu. Innym ciekawym przedsięwzięciem był koncert pieśni patriotycznych z udziałem Chóru Garnizonu Warmińsko – Mazurskiego. Do tego dochodzą codzienne spotkania policjantów z przedszkolakami i uczniami w szkołach oraz na terenie piskiej komendy, gdzie wykorzystywane jest edukacyjne miasteczko ruchu drogowego „Autochodzik”. To też realizacja wojewódzkiego projektu „Profilaktyka Smyka” adresowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych. To również prelekcje, których odbiorcami są seniorzy. Nie można też zapomnieć o trwającej już po raz siódmy akcji „Nakręć się na pomaganie”.

Pan insp. Marcin Kubas złożył podziękowania pod adresem lokalnych samorządów. Podziękował im za wspólne przedsięwzięcia podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu oraz za wsparcie finansowe, jakie piska policja otrzymała w roku 2022. Komendant przedstawił też plany na rok 2023. Wśród nich jest dalsze zwiększanie ilości policjantów w służbie patrolowej i ruchu drogowego oraz ograniczanie przestępczości. Są też plany inwestycyjne w postaci remontu piwnic w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu, gdzie znajdują się m.in. szatnie policjantów oraz remont placu z tyłu jednostki. Przewidziany jest także zakup radiowozu oznakowanego współfinansowanego przez Gminę Pisz.

Na koniec insp. Marcin Kubas podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Piszu: „To dzięki Wam, Waszej ciężkiej pracy, Waszemu zaangażowaniu piska policja osiągnęła tak dobre wyniki w 2022 roku, które uplasowały ją w czołówce wszystkich jednostek garnizonu warmińsko- mazurskiego. Serdecznie za to dziękuję i szczerze jestem z Was dumny”. Na podsumowaniu obecni byli: Poseł na Sejm RP – Jerzy Wojciech Małecki, Zastępca Burmistrza Pisza – Janusz Puchalski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Orzyszu – Anna Pilarczyk, Sekretarz Gminy Ruciane – Nida- Danuta Kowalewska oraz Marcin Kwiatkowski i Arkadiusz Kapela reprezentujący Związek Strzelecki „Strzelec”.