Modernizacja targowiska miejskiego

W związku z podpisaniem umowy i planowanym rozpoczęciem robót budowlanych związanych z modernizacją targowiska miejskiego informujemy o możliwych utrudnieniach w jego funkcjonowaniu oraz wyłączeniu jego części z użytkowania na czas prowadzonych prac. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych to 03.01.2023 r.