ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU PISKIEGO W ROKU 2023

Starosta Piski informuje, że Rada Powiatu Pisz po zasięgnięciu opinii Burmistrza Pisza, Burmistrza Orzysza, Burmistrza Rucianego-Nidy, Burmistrza Białej Piskiej oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie określiła, Uchwałą nr L/287/22 z dnia 24 listopada br., rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023.

Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu przed budynkiem przy ul. Warszawskiej 1. W załącznikach do Uchwały Rada Powiatu Pisz określiła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w 2023 roku w porze dziennej oraz w porze nocnej w dni robocze, niedziele i święta. Podstawa prawna: art. 12 pkt. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), w związku z art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2301).