NIEODPŁATNE POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Starosta Piski informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu www.bip.powiat.pisz.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna” dostępna jest lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu piskiego w 2022 roku oraz wykaz punktów i dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 r.

Lista obejmuje w szczególności nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego oraz rynku finansowego.
Starosta Piski przypomina, że mieszkańcy powiatu piskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.
Zgłoszenia wizyty należy dokonać telefonicznie pod numerem 87 425 47 00 lub 87 425 46 90 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00 lub za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy. Starosta Piski przypomina, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.